.


Werkwijze:

Ik streef er naar om je kind zo snel mogelijk te helpen. Dit doe ik volgens onderstaande procedure. Een eerste afspraak vindt binnen 2 weken plaats. 

Kennismaking:
Telefonisch of via de website kun je aanmelden voor een kennismaking van 30 minuten. Samen met je kind kun je de praktijkruimte bekijken en met mij kennismaken.
Tijdens dit gesprek kun je vragen stellen
. Na dit gesprek besluit je of je je kind wilt aanmelden. Als je je kind aanmeldt dan volgt er een

Intake-gesprek (max. 60 minuten)
Voor het intake-gesprek vul je een intake-formulier (zie vragenlijst ouders) in die je van mij ontvangen hebt tijdens de kennismaking of kunt downloaden. Een week voor het intake-gesprek ontvang ik het vragenformulier terug. Dit is meteen een leidraad voor het intake-gesprek. Ik bespreek met je de problematiek, de wensen en de verwachtingen van de begeleiding van je kind. De afspraken die we maken worden vastgelegd in een overeenkomst(zie behandelovereenkomst). Het intake-gesprek kan zowel bij je thuis als in de praktijk plaatsvinden. Daarna volgen

5 sessies met uw kind (± 45 minuten per sessie)
Tijdens de eerste sessie met je kind doe ik met hem/haar een korte intake. Dit om te bepalen of de hulpvraag van jou als ouders/verzorgers overeenkomt met wat nodig is voor je kind. Dit heeft uiteraard invloed op het behandelplan wat ik maak, afgestemd op je kind. Na iedere sessie maak ik een kort verslagje in zijn/haar dagboekje en jij kunt ook belangrijke zaken hierin vermelden (dit geldt alleen voor kinderen jonger dan 7 jaar). Deze sessies vinden plaats zonder ouders. Helaas is er geen wachtruimte in de praktijk aanwezig.
Na 5 sessies met uw kind volgt een

Evaluatie-/eindgesprek (max. 60 minuten)
Dit is een gesprek met u waarin we de vorderingen van je kind bespreken. Graag wil ik ook de ervaringen van de afgelopen periode horen. Samen met je kind bepaal ik de inhoud van dit gesprek. Dit om de vertrouwensrelatie met je kind zo zuiver mogelijk te houden. Het gaat tenslotte om het welzijn van je kind. Indien nodig vindt er een vervolg plaats. Soms kan het nodig zijn dat je kind doorverwezen wordt. Ook hierin zal ik proberen u zoveel mogelijk te begeleiden.NB. Tijdens de oudergesprekken is het wenselijk dat beide ouders aanwezig zijn!
.